Teman från WordPress: Twenty Seventeen

Årets standardtema från WordPress heter Twenty Seventeen. NEEDLE & HOOK
Coffeehouse
är ett exempel som använder detta tema. Vi rekommenderar WordPress standardtema om man vill ha ett stabilt för hemsidan. Trots att många använder standardtema brukar de gå att anpassa så att varje webbplats ändå känns unik.

Dessa tema är även väldigt bra att utgå ifrån om man vill bygga enkla undertema dvs skapa ett helt unikt tema men utifrån ett existerande.

Bland annat är temat för 3W.nu gjort med Twenty Seventeen som bas.